bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 09.12.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana stylu

Obowiązujące zasady przy korzystaniu z kąpieliska

REGULAMIN KĄPIELISKA

 

 

1. Kąpielisko jest obiektem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego OMEGA w Stręgielku.


2. Kąpielisko jest otwarte w czasie wakacji codziennie w godz. 900-1300 i 1500 -1800 .


3. Do korzystania z kąpieliska uprawnione są osoby aktualnie przebywający w ośrodku.

4. Dzieci od roku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.


5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.


6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na kąpielisku, ratownik ani ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.


7. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska o ile ratownik nie wnosi zastrzeżeń.


8.
Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.


9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.


10. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym i czapkę ratownika.


11. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.


12. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:


a. przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem, jeżeli nie umieją pływać,
b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
c. niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
d. korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w ust. 11,
e. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:


e1. zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,
e2. wchodzić na wieżę i skakać z niej do wody,
e3. leżakować i biegać po pomostach,
e4. zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska.


f. niszczyć znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglugowego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona.

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.


14. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.


15. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu kąpieliska dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel, za osobną opłatą.


16. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi kąpieliska; książka skarg i wniosków znajduje się w kasie kąpieliska.

 

 

Regulamin kąpieliska zatwierdził
Dyrektor OśrodkaOpublikował: Jarosław Menape
Publikacja dnia: 09.12.2012
Podpisał: Franciszek Wierzchowski
Dokument z dnia: 09.12.2012
Dokument oglądany razy: 841