bip.gov.pl
RSS
A A A K

Skargi i wnioski

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski do Międzyszkolnego Osrodka Szkoleniowo Sportowego OMEGA w Stregielku można składać:

Drogą pisemną na adres:

Międzyszkolny Osrodek Szkoleniowo Sportowy OMEGA,
DYREKTOR OŚRODKA
STRĘGIELEK
11 – 610 POZEZDRZE

Drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail omega@mazury.info

OSOBIŚCIE - interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w siedzibie Ośrodka w pokoju nr.1 (parter):

- w ni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) Dział VIII „Skargi i wnioski".

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).Opublikował: Franciszek Wierzchowski
Publikacja dnia: 17.12.2014
Podpisał: Franciszek Wierzchowski
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 191