bip.gov.pl
RSS
A A A K

Status prawny

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku, zwany dalej „Ośrodkiem", jest jednostką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy, 

Działa na podstawie Uchwały nr. XCII/2699/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 pażdziernika 2010 roku i  oraz przepisów o systemie oświaty, finansach publicznych i Statutu.

1. Ośrodek jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą – placówką wychowania pozaszkolnego.
2. Organem prowadzącym Ośrodek jest m.st. Warszawa.
3. Ośrodek jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.
4. Ośrodek może używać skrótu nazwy w brzmieniu: Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku.
5. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
6. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
7. Ośrodek prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

DYREKTOR Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego OMEGA

Franciszek Wierzchowski

Stręgielek 40
11-610 Pozezdrze

tel. 87 427 90 12
tel./fax 87 427 90 14
e-mail omega@mazury.infoOpublikował: Franciszek Wierzchowski
Publikacja dnia: 17.12.2014
Podpisał: Franciszek Wierzchowski
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 336